Jeg tilbyder individuel psykologisk samtalebehandling til voksne og har bl.a. erfaring med:


Sorg, tab og krise


Angst


Depression


Selvtillids- og selvværdsproblemer


Eksistentielle problemer


Familieproblemer


Problemer i sociale relationer


Livskriser


Arbejdsrelaterede problemer


Stress- og Belastningsreaktioner


Pårørende til personer ramt af alvorlig sygdom / psykisk sygdom


Psykologiske vurderinger og undersøgelser

Henvisning


Du har mulighed for at få en henvisning til psykologbehandling med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, hvis du tilhører en af nedenstårende grupper:


Røveri-, volds- og voldtægtsoffer


Trafik- og ulykkesoffer


Pårørende til alvorligt psykisk syge personer


Personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom


Pårørende til personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom


Pårørende ved dødsfald


Personer der har forsøgt selvmord


Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge


Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb


Personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år


Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år


Praktisk info om sygesikringshenvisning


For at du kan få en henvisning skal din egen læge vurdere, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det du har været udsat for.


Henvisningen skal udstedes senest 12 måneder efter den hændelse som er årsag til at du har behov for psykologbehandling


Tidsbegrænsningen gælder ikke henvisninger i forbindelse med incest / seksuelle overgreb, angst og depression


En henvisning giver mulighed for 12 samtaler


Personer henvist på angst og depression vil have mulighed for 2 x 12 samtaler efter henvisning fra den praktiserende læge


Henvisningen er gyldig i 3 måneder dvs., at du skal tage kontakt til en psykolog og lave en aftale senest 3 måneder efter at henvisningen er udstedt


Unge mellem 18 og 24 år (inklusive det 24. år) kan få gratis psykologbehandling hvis de er henvist til angst eller depressionsbehandling.

Henvisning under andre tilskudsordninger


Du kan også være omfattet af en eller flere forsikringer, der helt eller delvis dækker udgifter til psykologbehandling


f.eks.:


Private sundhedsforsikringer


Forsikringsselskaber


Fagforeninger


Arbejdspladsen kan afholde udgifter til psykologbehandling

Copyright © All Rights Reserved